το σχήμα του λόγου

η απάντηση στο: «με τόσα που χουμε πει εμείς οι δύο»
ρωτώ:«τι λέμε όμως όταν είαμστε χώρια;
γιατί εγώ την απουσία σου παλεύω με τα ζόρια»
μόλις κρίθηκε αγάπη
ανυπόταταχτη κι αυτή
υφάντρα στου κόσμου το ραχάτι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *